1.

Най-големият Ви успех?

Създаването на микс-клуб „СПАРТАКУС”.

2.

Най-екстремното Ви преживяване?

Бънджи скокове и въздухоплаване с балон.

3.

Най-голямата Ви мечта?

Да се занимавам с политика, което по принцип е невъзможно, но все пак мечтите са безплатни.

4.

Най-скъпата Ви вещ?

Колата ми.

5.

Най-големият Ви страх?

Допир със змия.