1.

Най-големият Ви успех?

Титлата "Мис България 1999".

2.

Най-екстремното Ви преживяване?

Целият ми живот е поредица от екстремни преживявания.

3.

Най-голямата Ви мечта?

Един ден, когато погледна порасналата си дъщеря, да видя в очите и благодарност и любов.

4.

Най-скъпата Ви вещ?

Книгата „Умението да обичаш“ на Дон Мигел Руис.

5.

Най-големият Ви страх?

Несигурността във всичките й измерения.