Дата на влизане: 2006-03-13
Дата на излизане:2006-04-10

СЕДМИЦА 3

Hоминира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Галя от 'КариZма' 2 точки Константин 1 точка
Константин 1 точка ЛиЛана 1 точка

СЕДМИЦА 2

Hоминира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Дим Дуков 2 точки Галя от 'КариZма' 2 точки
Галя от 'КариZма' 1 точка Дим Дуков 1 точка
ЛиЛана 1 точка

СЕДМИЦА 1

Hоминира за изгонване Бе номиниран за изгонване
Денди 2 точки Весела 2 точки
Киро 1 точка Виолета 2 точки
Галя от 'КариZма' 2 точки
Денди 2 точки
Дичо 2 точки
ЛиЛана 2 точки
Дим Дуков 1 точка
Киро 1 точка