Втори номинации

повече снимки

Вторник, 2006-03-21 20:48:00

Виолета определи да номинира с две точки Дим Дуков, а с една точка Райна. Митьо Пищова даде две точки за Дим Дуков и една за Галя от КариZма. ЛиЛана даде две точки на Райна, а една точка на Митьо Пищова. Галя от КариZма реши да номинира с две точки Митьо Пищова и с една Денди. Галя Литова определи Две точки да получи Райна, а една - Константин.