Във всяка моя следваща книга включвам малък откъс от първата ми книга - така се радвам на възможността за продължение и връщане към началото. Е, това вече е да имаш, освен съдба и писмовна съдба.